Spausdinti
ŠILELIS
Prekių ženklas
 
(210) Paraiškos numeris 2002 1193
(220) Paraiškos padavimo data 2002-06-20
(111) Registracijos numeris 47029
(151) Registracijos data 2003-10-15
(181) Galioja iki 2012-06-20
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. 2003-11-25, 2003/11
  Statusas
Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
 
Ženklo reprodukcija
(540) ŠILELIS
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai 27.05.01
 
Apsaugotos spalvos
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai
(511) 9 moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; gesintuvai.
37 taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos.
 
Ženklo savininkas
(732) Pavadinimas / vardas, pavardė UAB "NAUJASIS ŠILELIS"
Adresas Seniavos pl. 10 B, LT-46386 Kaunas
Šalis LT
 
Atstovas
(740) Pavadinimas / vardas, pavardė Nijolė Viktorija Mickevičienė
Adresas Panerių g. 79A, LT-48425 Kaunas
Šalis LT
 
Nesaugomi ženklo elementai
(526)
 
Parodos prioritetas
(230) Data, šalis
 
Konvencinis prioritetas
(300) Konvencinis prioritetas
Data
Šalis
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai
(641) Numeris, padavimo data, šalis