Spausdinti
Genway
Prekių ženklas
 
(210) Paraiškos numeris 2009 1554
(220) Paraiškos padavimo data 2009-10-02
(111) Registracijos numeris 61985
(151) Registracijos data 2010-04-19
(181) Galioja iki 2019-10-02
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. 2010-05-25, 2010/5
  Statusas
Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino
 
Ženklo reprodukcija
(540) Genway
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai 26.04.19
 
Apsaugotos spalvos
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai
(511) 9 moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai.
 
Ženklo savininkas
(732) Pavadinimas / vardas, pavardė UAB "VAIZDO SRAUTAI"
Adresas Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius
Šalis LT
 
Nesaugomi ženklo elementai
(526)
 
Parodos prioritetas
(230) Data, šalis
 
Konvencinis prioritetas
(300) Konvencinis prioritetas
Data
Šalis
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai
(641) Numeris, padavimo data, šalis